ଏହି ଜାଗାରେ ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନ ଅଣ୍ଡର ଗାମେଣ୍ଟ୍ସ (ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର) , କାରଣ ଚମକେଇଦେଲା ଭଳି

under

ଆମେ ଭଲଭାବେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ସମ୍ମାନ | ଉଲ୍ଲେଖଥାଉ କି, ଦୁନିଆର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଉନାହାଁନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି | ତଥାପି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଜଣକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ | ତେବେ ସେହି ଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଜାଉଛୁ , ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି , ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ମନା , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭଳି କିଛି ମଜାଳିଆ କଥା ବିଷୟରେ ,

women

ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଜାଳିଆ ଜିନିଷ:

ଇଟାଲୀରେ, ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ, ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ପନିର କାରଖାନାକୁ ଯିବା ନିଷେଧ | ଏହା ତାଙ୍କ ଦେଶର ଏକ ପରମ୍ପରା , ଅଜବ ଲାଗିଲେବି କଥାଟା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ , କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ତ ଝିଅହିଁ ପନିର କିଣିବାକୁ ଜାଇ ପାରିବେ ,

ମୌଳିକ ଇରାନରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ | ନିଷେଧାଦେଶରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ଚାର୍ଲୋଟରେ ମହିଳାମାନେ ଦିନସାରା 16 ଗାର୍ଡ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ |

women

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେଶ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଭାଟିକାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଅଟେ ,

ମିସରରେ  ମହିଳାଙ୍କୁ  ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ | ଏହାର କାରଣ ଜଣା ନଥିଲେ ବି ପୁର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏହି ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଜାଏ , ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି , ତେବେ କେତେକ ସ୍ତାନରେ ଏହି ନିୟମର ପରିବ୍ରତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *