ଏହି ବୟସର ଝିଅମାନେ ସେ-କ୍ସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଧିକ ବିକଳ

ପ୍ରାୟତ ,, ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି | ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ବୟସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର  ଅଧିକ ସେ-କ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଥାନ୍ତି  | ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୟସ ପରେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି | 30 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ହରମୋନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅ-ନ୍ତ-ରଙ୍ଗତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବଢିବାକୁ ଲାଗେ | ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସେ-କ୍ସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶିଖରରେ ଥାଏ।

ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା 20% ମହିଳା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକ ଶା-ରୀ-ରିକ ସଂ-ମ୍ପ-ର୍କ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି | ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ବୟସର 40 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ସେ-କ୍ସ କରିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କି 20 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏପରି ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ 4 ରୁ 6 ଥର ଅ-ନ୍ତ-ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି।

loves

30 ପରେ, ପରିପକ୍ୱତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଆଶା କରନ୍ତି | ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ | 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଛିବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ |

ତେବେ ଏହା ଆମେ କୌଣସି ମନ ଗଢା କାହାଣୀ କହୁ ନାହୁଁ , ପାଖା ପାଖୀ 2000 ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚରୁ ଏହା ଜଣା ପଡିଛି , ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସତ ଘଟଣା ।

ତେବେ ଏହି ଭଳି କିଛି ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବା ପାଇଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *