ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନଥିଲେ ମିଳିଥାଏ ଏହି ସଂକେତ। ରକ୍ତ ହୀନତା ରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ |

blood12

ରକ୍ତହିନତା ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଦିଏ , ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଲୌହର ମାତ୍ରା କମି ଜାଇତାଏ ।ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ, ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିସୁ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବ ନାହିଁ | ଏହା ରକ୍ତହୀନତା ନାମକ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଥାଏ |

ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଲୌହ ଅଭାବ ରକ୍ତହୀନତା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଟେ |

blood

ରକ୍ତହୀନତା ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ସଂକେତ ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ;-

  •  ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା
  •  କ୍ରମାଗତ ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗିବା
  • ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କମ ନେବା
  • ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବା
  • ଥଣ୍ଡା ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଲାଗିବା
  •  ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ
  • ନଖ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା
  •  ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା
  • ଜିଭରେ ପ୍ରଦାହ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା

ରକ୍ତହୀନତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ।ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ସ୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍, ଡାକ୍ତର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଯାହା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼େ ଯେ ରକ୍ତରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସ୍ତର କଣ ଅଛି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ ଏହାର ସ୍ତର କମିଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ।

ଲୌହ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଶାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଲୌହର ଅବଶୋଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଲୌହ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍।ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ।

blood

ଲୌହ ବା ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଶାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଲୌହର ଅବଶୋଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଲୌହରେ ଭରପୂର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି- ଚିକେନ୍, ସଜନା ଛୁଇଁ, ସଜନା ଶାଗ,ପୋଇ, ବିନ୍,ଗାଜର,ବିଟ, ମୂଳା, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଶାଗ ଯେପରିକି ଶାଗ , କିସମିସ୍ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି।  ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଥାଉ।

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜ୍ କୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *